top of page
Zoeken

Dankzij de steun van HP en Signpost kon SterkT op vrijdag 30 oktober op pad om laptops uit te delen aan de jongeren in het project die hier het meeste nood aan hebben.

Dit is nodig omdat de zoektocht naar een job vandaag grotendeels digitaal verloopt, zeker tijdens deze COVID-tijden.

In totaal kregen 25 leerlingen, verspreid over drie scholen (PISO Tienen, Victor Hortaschool Evere, en Stedelijk Lyceum Zuid Antwerpen) een laptop.

Hieronder enkele beelden van die dag:


Met een goed gevulde koffer op de baan!


PISO Tienen


Victor Hortaschool Evere


Stedelijk Lyceum Zuid Antwerpen


We hopen uiteraard dat dit zal helpen om onze jongeren in het project zo intensief mogelijk te begeleiden naar concrete job opportuniteiten!
We voelden ons een beetje Oprah Winfrey: "YOU get a laptop, YOU get a laptop!"To be continued...


Het SterkT-team.

4 weergaven0 opmerkingen

Jongeren met een socio-economisch kwetsbare thuissituatie hebben te kampen met heel wat uitdagingen. Cijfers tonen aan dat Vlaamse jongeren met een migratie-achtergrond die hier zijn geboren en hun diploma hebben behaald minder kans hebben op het verkrijgen van een job binnen het jaar. Dit geldt ook voor jongeren uit gezinnen die in armoede leven.

Daarnaast scoort het Belgisch onderwijs ondermaats op vlak van gelijke kansen en sociale mobiliteit. Er is een grote ongelijkheid tussen de verschillende scholen inzake de kwaliteit van het verstrekte onderwijs maar ook inzake de mate waarin wordt ingezet op attitudevorming bij leerlingen. Nochtans zijn sterke soft skills een essentiële tool om succesvol te zijn in het leven!

Ook op het vlak van vrijetijdsbeleving zijn er grote verschillen tussen jongeren. De participatie van kwetsbare jongeren aan het sociale en culturele aanbod in Vlaanderen ligt over het algemeen laag. Een gemiste kans omdat initiatieven binnen het jeugdwerk en de sport- en cultuursector al sinds het prille begin beschouwd worden als een krachtig opvoedingsinstrument.


10 weergaven0 opmerkingen
bottom of page