top of page

WIJ ZIJN STERKT

SterkT organiseert individuele coachingstrajecten voor jongeren uit socio-economisch kwetsbare milieus.  Elk traject duurt 16 maand en begeleidt deze jongeren tijdens het laatste jaar van hun secundair onderwijs en de daaropvolgende 6 maanden bij de zoektocht naar hun eerste job of verdere studies. Gedurende de laatste 12 maand van het traject kan elke jongere rekenen op de begeleiding van een persoonlijke buddy. Ook de coaching in hun eerste weken/maanden als werknemer/zelfstandige of student valt hier dus onder.  Zo wil SterkT hen op die manier blijven ondersteunen bij deze compleet nieuwe levensfase.  Voor de begeleiding naar een eerste job kan SterkT beroep doen op de meer dan 800 bedrijven die zich reeds registreerden op het SODAplus-platform.

 

 Via dit traject willen we jongeren uit socio-economisch kwetsbare milieus:

Wapenen met sterke soft skills

Het traject focust op het ontwikkelen en stimuleren van vaardigheden die van belang zijn voor de uitbouw van de toekomstige professionele carrière en het hele levensproject.  Dankzij het SODA-attest heeft elke jongere nu de kans om een concreet wapen te hebben tegen eventuele vooroordelen op de arbeidsmarkt.  Dit label, dat garant staat voor de professionele attitudes van de jongere, boost het zelfvertrouwen van kwetsbare jongeren.   Daarnaast zetten we in op zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfontplooiing.

Mannelijke student

verrijken met kennis over de arbeidsmarkt

Voor deze laatstejaars worden workshops aangeboden met thema’s die hen voorbereiden op een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt.  De workshops worden steeds op maat uitgewerkt in functie van de doelgroep (studierichting, achtergrond, etc). We streven ernaar om de jongeren in contact te brengen met concrete bedrijfssituaties (bedrijfsbezoek, gesprek werknemer, rolmodel, etc).

Image by You X Ventures

Motiveren en coachen via individuele begeleiding

Tijdens het traject willen we elke jongere van heel nabij motiveren, coachen en begeleiden.  Deze één op één gesprekken laten het toe het zelfvertrouwen en de veerkracht van de jongere te stimuleren net als de blik te verruimen. Het maakt het ook mogelijk dat de jongere mee vorm kan geven aan zijn eigen traject.  Om in de toekomst nog sterker in te zetten op deze individuele begeleiding breidt SterkT vanaf september 2021 haar werking uit met buddy's.  Elke jongere wordt gelinkt aan een buddy.  Een buddy is een vrijwilliger die een jongere één op één begeleidt en coacht doorheen de laatste 12 maand van het traject. 

Soda+Evere-237.jpg

begeleiden naar een eerste job of verdere studies

Na het behalen van het secundair diploma, wordt elke jongere gecoacht in de zoektocht naar een job of het verder zetten van zijn/haar studies.  Dit is een belangrijk onderdeel van het traject.  Elke werkzoekende jongere wordt zo in contact gebracht met (een) “matchende” werkgever(s).  SterkT zit volledig gekaderd in de werking van SODAplus die reeds over meer dan 800 geregistreerde bedrijven en organisaties beschikt en over een volledig uitgewerkt platform gericht op het samenbrengen van leerlingen en bedrijven.  Ook na de start in een eerste job of verdere studies blijft de buddy nog een tijdje als coach optreden.  We zien zeker een meerwaarde in het hebben van een vertrouwenspersoon in de eerste weken en maanden van een nieuwe levensfase.  

Image by Alexis Brown

de blik verruimen via events en activiteiten

Met SterkT willen we jongeren op een laagdrempelige manier laten proeven van het sociale en culturele aanbod in hun buurt.  Tevens willen we jongeren van diverse sociale en culturele achtergronden samenbrengen en laten kennis maken met elkaar.

Image by Priscilla Du Preez

SterkT werkt zeer nauw samen met SODA-scholen met een zeer hoog aantal kwetsbare leerlingen in hun leerlingenbestand.  Het SterkT programma wordt aangeboden aan jongeren met een zeer kwetsbare socio-economische thuissituatie.  Enkel de jongeren die zich zelf voor het SterkT traject engageren kunnen deelnemen.  Leerlingbegeleiders en leerkrachten spelen een cruciale rol in het stimuleren van de jongeren tot deelname.  Een deelnemende school kan ervoor kiezen om de workshops te organiseren voor alle leerlingen van het laatste jaar. 

IK WIL EEN JONGERE COACHEN

IK WIL STERKT STEUNEN

DOE EEN GIFT

Het team

Kopie van DSCN1744 (2).JPG

SOFIE

Verantwoordelijke partnerschappen en projecten

IMG_0647H.jpg

SIMON

Dagelijks bestuurder SODAplus

0.jpg

flo

Verantwoordelijke bedrijven, Office Manager en Team Communicatie

124357332_10159266421421393_752360828989

mona

Verantwoordelijke scholen en onderzoek en Team Communicatie

bottom of page