top of page

partners

Onze partners betrekken we graag in de verschillende niveaus van onze werking:

  • Partners kunnen mee kansen creëren voor onze jongeren via hun eigen activiteiten (bv. via tewerkstelling, het aanbieden van een stageplaats, een bedrijfsbezoek, het optreden als rolmodel of spreker, enzovoort). 

  • Partners kunnen hun eigen medewerkers actief stimuleren om vrijwillig engagement op te nemen en een SterkT buddy te worden.

  • Partners kunnen medeorganisator worden van activiteiten/events die gericht zijn op het verruimen van de blik van onze SterkT jongeren.

  • Partners kunnen het SODA-attest als objectief selectiecriterium gebruiken in hun rekruteringsstrategie en daarmee een belangrijke rol spelen in het bewustwordingsproces van jongeren

INTERESSE OM SAMEN TE WERKEN?

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page