top of page
979936_532527513451892_1235963244_o_edit

sterkt en sodaplus

SterkT is een nieuwe afdeling van vzw SODAplus.  SODAplus is het grootste onderwijsproject in Vlaanderen met een bereik van meer dan 25.000 leerlingen. 

onderwijs

SODAplus werkt aan gelijke kansen binnen het onderwijs.  De lat hoog leggen voor alle scholen, scholen tools geven om hun leerlingen te motiveren: daar staan we voor.  SODAplus heeft een project rond attitudevorming in meer dan 90 scholen.  Hierbij bereiken we jaarlijks meer dan 25.000 leerlingen.  44% zijn leerlingen met een kwetsbare thuissituatie.  SODAplus focust ook op de professionalisering van haar SODA-scholen.  Op die manier willen we strijden tegen ongelijkheid!     

Afbeelding4_edited_edited.jpg

arbeidsmarkt

SODApus werkt ook aan gelijke kansen voor jongeren bij het toetreden tot de arbeidsmarkt. Het SODA-attest, een erkend certificaat dat garant staat voor de professionele attitudes van de jongere, is voor werkgevers een objectief selectiecriterium bij hun rekruteringsstrategie.  Voor de jongeren zelf is het een wapen tegen eventuele vormen van discriminatie en vooral een boost voor hun zelfvertrouwen.  Meer dan 800 bedrijven reeds kennen het SODA-attest.

Afbeelding3.png

Daar waar SODAplus op het niveau van een volledige school werkt, focust SterkT zich op de  individuele coaching van jongeren met een sociaal-economisch kwetsbare thuissituatie.  SODAplus wil de lat hoog leggen voor alle scholen en dus ook voor alle leerlingen om ongelijkheid tegen te gaan.  Maar het streven naar een gelijke eindmeet om ongelijkheid tegen te gaan kan pas werken als ook wordt ingezet op het aanpakken van de sterk ongelijke startkansen.  

SOD018_beeldongelijkheidSterkT.png

Net zoals SODAplus hecht SterkT veel belang aan het meten van haar sociale impact. 

Voor het meten van haar impact werkt SODAplus reeds enkele jaren samen met de Universiteit van Gent (samenwerking gestart in 2015). De impact wordt gemeten door een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.  Beide types verwerven immers andere inzichten wat ervoor zorgt dat de combinatie van beide een belangrijke meerwaarde genereert. Niet alleen het volledige traject, maar ook de impact van de individuele schakels van het traject zullen aan onderzoek onderworpen worden. 

Kopie van 20200908_22_PISO Tienen-106.jp

Klik hier om meer te weten over SterkT!

bottom of page