top of page

Waarom SterkT?

Jongeren met een socio-economisch kwetsbare thuissituatie hebben te kampen met heel wat uitdagingen.

discriminatie

Cijfers tonen aan dat Vlaamse jongeren met een migratie-achtergrond die hier zijn geboren en hun diploma hebben behaald minder kans hebben op het verkrijgen van een job binnen het jaar. Dit geldt ook voor jongeren uit gezinnen die in armoede leven.

Image by Tanjir Ahmed Chowdhury

vrije tijd

De participatie van kwetsbare jongeren aan het sociale en culturele aanbod in Vlaanderen ligt over het algemeen laag. Een gemiste kans omdat initiatieven binnen het jeugdwerk en de sport- en cultuursector al sinds het prille begin beschouwd worden als een krachtig opvoedingsinstrument.

Image by Juan Carlos Trujillo

ongelijke kansen

Er is een grote ongelijkheid tussen de verschillende scholen inzake de kwaliteit van het verstrekte onderwijs maar ook inzake de mate waarin wordt ingezet op attitudevorming bij leerlingen. Nochtans zijn sterke soft skills een essentiële tool om succesvol te zijn in het leven! Daar waar onderwijs ongelijkheden in thuissituaties zou moeten wegvlakken, scoort België zeer slecht.

Image by Element5 Digital

samenwerking sodaplus

Om in te zetten op gelijke kansen, werkt SterkT daarom samen met vzw SODAplus!

Klik op de afbeelding om meer te weten.

979936_532527513451892_1235963244_o_edit
bottom of page